Objednávka servisu

Objednávky na servis Vášho vozidla sa potvrdzujú telefonicky do 24hod. Prosíme zákazníkov o strpenie, prípadne zvoliť telefonickú objednávku ktorá je platná okamžite.

Značka a typ vozidla *

Palivo *

Rok výroby *

VIN kód *

EČV *

Dátum (nepovinné)

Požadovaný servisný úkon *

Meno a priezvisko *

E-mail *

Telefón *

Zákazník sa informoval o spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje uvedené v objednávke za účelom poskytnutia služby/objednávky na servis zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.