Geometria

Pracujeme na najvyspelejšom systéme geometrie podvozku od výrobcu Hunter - Hawk eye 3D, ktorý je svetovou špičkou. Kamery snímajúce osobitne každé koleso vozidla sú pomocou zrkadlových terčov citlivé na aj tie najmenšie odchýlky prednej a zadnej nápravy.

Dokážeme nastaviť zbiehavosť, odklon a záklon každého kolesa. Zákazník obdrží protokolpred a po nastavení podvozku. Nastavenie geometrie je nutné pri každom zásahu do podvozku prípadne preventívne, ak si zákazník chce udržať vozidlo v bezpečnej kondícií.

Dodržiavame na naše prístroje a zariadenia každoročné revízne prehliadky a udržiavame ich v 100%-nom nastavenom stave.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Odkaz
Napíšte prosím názov dnešného dňa (ochrana proti spamu)
Súhlasím, aby spoločnosť AUTO DIŠKANEC s.r.o. ako správca spracovávala moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto formulári. Ďalšie informácie na spracovanie nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov
Servisné služby
© Robert Bosch odbytová s.r.o. | Tiráž | Ochrana dát | Právne informácie | CMS Emedium Production s.r.o.