Navigovať do servisuBratislava - Rača, Žitná 5Telefón02 / 44 88 24 24, 0902730073 E-mailtechnik2@autodiskanec.sk, technik1@autodiskanec.sk

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť AUTO DIŠKANEC s.r.o. Vás týmto informuje o spracovaní Vami poskytnutých osobných údajov, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR).

1. Spoločnosť bude spracovávať tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti 
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ

2. Uvedené osobné údaje je nutné spracovať za účelom bežného predaja na predajni a veľkoobchod. Tieto údaje budú spoločnosťou spracovávané po dobu 5 rokov.

3. Udeľujete s vyššie uvedeným spracovaním svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad telefonicky na čísle 0903/ 418 803 alebo zaslaním e-mailu na adresu servis@autodiskanec.sk

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou, Vaše osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • STK
 • EK

5. Z dôvodu súvisiacich s činnosťou spoločnosti môže vzniknúť potreba Vás kontaktovať, a to za účelom:

 • upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti STK, EK
 • pripomenutie dohodnutého termínu návštevy servisu

   V takom prípade je Vaše stanovisko k jednotlivým formám kontaktu zo stany našej spoločnosti nasledujúce:

 • telefonicky: Súhlasíte s kontaktom
 • prostredníctvom SMS: Súhlasíte s kontaktom
 • e-mailom: Súhlasíte s kontaktom
 • poštou: Súhlasíte s kontaktom

6. Naša spoločnosť Vám dáva na vedomie, že podľa GDPR máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požiadať od nás informáciu, aké osobné údaje o Vás spracovávame
 • požiadať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom, nechať ich aktualizovať alebo opraviť
 • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov
 • v prípade pochybnosti o dodržaní povinnosť súvisiacich so spracovaním osobných údajov obráďte sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Kontaktujte nás

Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom poskytnutia informácií týkajúcich sa vyššie uvedených servisných služieb. Ďalšie informácie ako spracúvame osobné údaje nájdete sekcii informácie o ochrane osobných údajov.